Miljø - en politisk boble?

Av Kristin Moe - 23.mai.2007 @ 17:26
Det er en rekke politiske områder som fullstendig mister allmennhetens respekt som et resultat av hersketeknikken over alle hersketeknikker: rammene for hva som aksepteres som politisk korrekt.

Denne mangelen på reell ytringsfrihet har gang på gang gitt alarmerende konsekvenser. Heller ikke det er det akseptabelt å få frem i det offentlige rom.

De tøffeste tør snakke fritt i lunsjen, men ikke uten fare for å utsette seg selv for represalier.

Vi har sett det gjennom tiår blant annet på området innvandringspolitikk. Nå står miljø som det politiske prestisjeområdet hvor nådeløs virkemiddelbruk søker å drepe tvil og uønsket debatt.

Åpenhet og mest mulig korrekt informasjon er det eneste som kan opprettholde langvarig vilje til å bidra både i bedrifter og i vår private hverdag.

Internasjonalt er Norges totale negative miljøbidrag minimalt. Motivasjonen er likevel tilstede.

De politiske virkemidlene minner mer om et resultat av en ukritisk konkurranse om å straffe den vanlige innbygger enn å nå reelle miljøforbedrende mål.

Forbud, økonomisk spanskrør, tvang og tilfeldigheter synes å vinne løpet.

Hvorfor skal det være så vanskelig å bruke en smule kreativitet på miljøvennlig tilrettelegging som gode kollektivtilbud før man struper f.eks foreldres mulighet til å bruke bilen i den omfattende daglige logistikk som gjør hverdagen gjennomførbar for familien? Hvorfor er det ikke vilje til reell skatte og avgiftsomlegging som en katalysator for mer miljøvennlig livsstil?

Vi ser kun microtiltak med kun en signaleffekt. Noe annet ville jo kunne ramme statens inntekter!!!

På nitti-tallet ble det nedsatt div. kommisjoner som skulle vurdere disse forhold. Om man tar seg tid til å lese disse og den politiske behandlingen de fikk så synes målet å være klart: Hvordan kan innføring av miljøskatter bidra til å øke statens inntekter?

Følgende er tatt fra Odin; -Miljøavgiftsutvalgets (NOU 1992:3) og Virkemiddelutvalgets ( NOU 1995:4) rapporter hadde en omfattende og grundig diskusjon av mulighetene for miljøskattlegging i Norge. Etter sistnevntes kommisjons mening gir de tidligere utredningene et godt utgangspunkt for å vurdere på hvilke områder en økt miljøskattlegging vil være mulig og ønskelig.

På bakgrunn av og i lys av mandatet har det for denne kommisjonen blitt lagt vekt på å vurdere inntektspotensialet fra miljøavgifter nærmere.

Med dette mål for øyet er det allerede for cirka 15 år siden startet en uthuling av dagens politiske «in»-område.

Hvor er den realpolitiker som tør vise at staten vil være en reell pådriver og motivatør? I faget ledelse er det viktigste å etablere positive virkemidler for å oppnå best mulig innsats. Maktsyke og herskesyke ledere gir ingen suksess.

Kanskje er det på høy tid at vi får politikere som ikke lar titler og makt gå til hodet på seg, men viser reell omsorg for det samfunn de forvalter og de menneskene som skal være med å dra lasset. Ikke kun som økonomiske melkekuer, men som gjennom holdninger og handlinger gis mulighet til å bidra i riktig retning.

Kommentarer:
Postet av: Vidar N

Takk! Endelig noen som offentlig turte å ta opp dette PK mølet som miljøvern er blitt.

Jeg tror de fleste er interessert i et bedre miljø, men når man blir tvangsforet med tvilsom vitenskap og på bakgrunn av dette skal man på strak arm godta massive inngrep i hverdagen og en masse nye avgifter er min BS kvote full for lenge siden. Miljø/CO2 saken er fryktelig beleilig for politikerne å snakke om istede for å ta tak i mange andre områder som trenger innsats.

23.mai.2007 @ 20:22
Postet av: Kjell

Det er klart man kan skylde på politikerne for å ikke gjøre nok, noe som er helt riktig. Men man kan ikke bruke disse beskyldningene som unnskyldninger for å ikke selv leve mer miljøvennlig. Det er lettvint å sette seg inn i bensinslukende uhyrer bare for å kjøpe en Cola, i stedetfor å bruke sykkelen eller å gå. Jeg tror dessuten veldig mange av de som klager på kollektivtrafikken er blant de som aldri tar seg bryet med å prøve å ta bussen,t-banen eller trikken til jobben en dag. Tror mange rett og slett ikke vil bli sett på offentlig transportmidler fordi det ikke er flott nok for de, dessverre.

23.mai.2007 @ 21:46
Postet av: Gkh

Det nye er at vi har fått dette fordømte nettet , "spirevipper" meier ned riks-synsere med tunge titteler på bloggen. Selv ikke Kokkvold klarer å hjelpe de forulempede. Bakkes nettverk kan nok fortsatt sette "dagsorden" for debatten i NRK, men media verden er ikke lengre som den skal. Politikerenes mareritt er og måtte føre en inovativ miljøpolitikk , isteden for å nyte en klollektiv avstraffelse av oss som de kaller miljøpolitikk!

23.mai.2007 @ 23:45
Postet av: Tony

Kjell.
Kollektivtransport tar ALT for lang tid. Kan du forklare meg hvorfor jeg skal benytte meg av et DYRT tilbud som bruker 2 timer på å frakte meg fra A til B når bilen klarer det på 45 minutter?

Eller, i dag bor jeg 4 mil fra jobben og starter 08:00. Bussen går 07:06 (den før det går 06:12 og er ekspress, dvs den går utenom der jeg jobber) Er på første tettsted ca 07:40. 07:49 Må jeg ta en ny buss. Er da framme 08:10, så må jeg gå i 20 minutter.

Med bilen drar jeg 07:25 og er fremme 08:00.

24.mai.2007 @ 00:00
Postet av: Hans Kr.

Er rimelig enig med Vidar N, ovenfor.
Godt at noen tar bladet fra munnen, og forsøker å bli hørt.
Det er blitt alt for nkelt å henge miljømerkelappen på alle nye avgifter, og dermed for en stilletiende godkjennelse for stadig nye avgifter for borgenrne, og dermed inntekter for Staten.

I Norge et er relativt vansklig å følge alskens miljøtiltak, uten at man blir straffet grundig på pungen.
Det gamle idiotiske ordataket fra Haarlem Brundtlandt-tiden med at det er typisk norsk å være god, viser seg selvfølgelig å være ren og skjær BLØFF.

Nordmenss bidrag på den internasjonale miljøsiden, er og forblir minimal.
Vi er et mikroskopisk land i global sammenheng.

24.mai.2007 @ 00:04
URL: http://magnor.nettblogg.no
Postet av: Sara Knutsen

Dette var et svakt og uengasjerende debattinnlegg fra Kristin Moe. Greit nok retorisk, men hva mener hun egentlig? Selvsagt burde staten gjøre mer - som å feie for egen dør - men å klage over at det er så politisk korrekt å være opptatt av miljø er jo ikke sammenlignbart med for eksempel innvandringspolitikk. Skjerp argumentasjonen hvis du vil ha noe å si. Og det er faktisk ikke så vanskelig å være miljøbevisst i hverdagen som det hun fremstiller det som.

24.mai.2007 @ 00:20
Postet av: Miljøengasjert

Fint artikkel! Endelig noen som tør påpeke at keiseren ikke har klær :-)

Dette PK fokuset på CO2 er kvalmende, rett og slett. Og bare det å antyde at man er på villspor, setter deg i fare for å bli idiotforklart.

For bare et par tiår siden, var den største bekymringen disse såkalte klimaforskerne hadde, den at kloden ble AVKJØLT, altså frykten for Global Cooling. Bare gjør noen enkle Google-søk, ser ser dere.

24.mai.2007 @ 07:44
Postet av: EOK

Les boken:
State of fear av: Crichton, Michael
Selv om det er en roman, gir det god innsikt i hva som kunne være den egentlige årsaken til "klima-hysteriet", og den er spekket med referanser, som faktisk finnes på nettet, hvis noen skulle være interessert. Fakta kan som kjent ødelegge enhver interessant diskusjon.

24.mai.2007 @ 09:33
Postet av: e.i.

Kanskje det er på tide å våkne opp til den realiteten at det ikke finst uendelig med ressurser på denne planeten? Tilgangen på olje vil snart begynne å minke pga. GEOLOGISKE realiteter. Og mens vi kan ignorere avfallssida vil problemene på forsyningssida snart melde seg med full kraft. 70$ for et fat olje er bare en gegynnelse! Sjekk www.energikrise.no

24.mai.2007 @ 11:20
URL: http://energikrise.blogspot.com
Postet av: Ketil

Flott Kristin
Du sier det mange tenker men ingen av mediene sier.
Miljø diktatur er det vi har i Norge.
Pressen viser igjen hvor udugelig den er og føyer seg rolig inn i køen bak politikerne.
Ikke en eneste debatt her jeg sett hvor motstandere av klima hysteri har kommet til ordet. Et kritisk spørsmål i aftenposten ble besvart med at han var betalt av oljeindustrien.

Stå på Kristin kanskje du skal stille til valg som statsminister.

24.mai.2007 @ 17:09
Postet av: Lene

Bare en liten kommentar:
Når det gjelder Ola og Kari nordmann som enkeltpersoner, så går mye på manglende kunnskap når det gjelder å tenke på miljøet. Personlig syntes jeg ikke dette temaet når godt nok ut til folket...stor som liten! Folks vaner endres ikke uten at de må, eller har en veldig god grunn til det! Sånn er det desverre...
Når det gjelder oljen, som en gang vil ta slutt (om ikke så altfor lenge), så må vi begynne å tenke på alternative energikilder. Norge sitter på verdens fjerde største forekomst av grunnstoffet Thorium. Thorium kan brukes til brensel i kjernekraftverk. Kjernekraftverk har ikke CO2- utslipp. Ifølge professor Egil Lillestøl ved Universitetet i Bergen kan 180 000 tonn thorium som vi sitter på, gi inntekter tilsvarende 1000 ganger oljefondet vårt! OED holder nå på i samråd med Norsk forskningsråd og ser på mulighetene for å bruke thorium til energiproduksjon, denne utredningen skal ferdigstilles i løpet av 2007. Hva med å bygge kjernekraftverk?

24.mai.2007 @ 18:13
URL: http://lenejohannesen.blogg.no
Postet av: e.i.

Støtter Lene på at vi bør forske på Thorium.
Men Thoriumkraftverk vil ikke være i gang i noen målestokk før om 25-30 år. Og dessuten produserer de "kun" strøm. Elektriske fly er det lenge til vi ser noe av...?
Om 20 år har den globale oljeproduksjonen falt til det halve. We are gong to be in deep trouble long before that!!

24.mai.2007 @ 22:37
URL: http://www.energikrise.no
Postet av: Tormod

Forstår godt at Kristin og mange av dere andre ikke ønsker "den ubehagelige sannhet" Dere skal heller ikke bekymre dere. De tiltak som velgerkåte politikere er i stand til å sette i verk vil aldri kunne monne!! Om den tiden det tar å bruke opp klodens oljeforekomster tar noen få år lenger har da ingen betydning. Men å venne seg til ett lavere forbruk, og finne alternativer vil jo være veldig lurt.
Morsomt med innlegget om elektriske fly! Tror at når mine barnebarn blir så gamle som meg snakker de om den tiden det var mulig å fly på ferie!!!
Man skal ikke undervurdere forskning og utvikling, men heller ikke den tid det kan ta å finne løsninger på våre energi utfordringer. De fysiske lover kan heller ikke forskere forandre.

28.mai.2007 @ 15:57
Postet av: Haakon W

Takker for debattinnlegg,
Miljøpolitisk boble ? jeg håper ikke det.
Politikerenes straffetiltak er preget av kunnskapsløshet, de virker urimelige, kortsiktige.
For å bli kvitt ett problem, bør man ikke gjøre som i norsk helsevesen, å gi et kjemisk fremstilt
substans, for å holde symptomene nede, sykdommen vil alltid komme tilbake.
Hva med å gjøre et grunnlegende grep?. Se på årsaken feks ?
Sykdommen i dette tilfellet er ikke at alle innbyggere i landet har biler, men at de kjører med dem hele tiden. Dette er ikke fordi vi elsker å kjøre men fordi elendige planlegere og "korte" politikere har tvunget oss ut i massebilisme.
Følgelig er det de som burde straffes og stå skolerett, ikke vi.
De fleste oppegående mennesker ønsker å leve miljøvennlig, forenkle livene sine og spare kloden, men politikere, dere tilrettegger ikke for det, og gir MAGRE alternativer, den store miljøsynderen er dere, noe dere vil tape stort på til neste stortingsvalg, handlingslammede og lite kreative som dere er.
Deres remedium har hittil vært å straffe privatbilistene og styrke kollektivtraffikken. På tide å komme seg ut av dette mantraet og tenke nytt?
Vi trenger ikke små stikk, av den typen tiltak dere har introdusert i den senere tid, dette er slag i luften. Vi trenger et grunnleggende grep.
1.) bygg infrastruktur slik at avstand fra hjem og jobb alltid blir kun få kilometer. Dette krever visjonær planlegging og yngre folk, spark disse gamle som har satt oss i den situasjonen vi er i nå. De er på historiens skraphaug allerede.
2.)Fremtiden trenger tilrettelegging for å leve naturlig og miljøvennlig, nemlig feks å jobbe der man bor og bo der man jobber. Politiske spanskrør er ikke bra, det må oppuntres og tilrettelegges for
feks å jobbe like ved der du bor, og det må IKKE gis oppmuntring og kjøregodtgjørelse for følgende livstil: for å stå i kø
og brenne fossilt 1 time fram
- Skyfle papirer i triste landskaper i åtte timer for deretter å returnere til samme elendigheten....majorieteten velger desverre denne måten å leve på, ikke fordi de ønsker, men fordi de blir tvunget ut i det. HVER dag.
Politikere SKAM dere.
Vi lever i en ny tid med grenseløse muligheter på å definere hva en arbeidsplass kan være, det er nå på tide med et utvalg for å utrede dette, og gå ut på bred basis med med konkrete løsninger, og åpne for helt annerledes måter å organisere livene sine på.
Det å først tenke og planlegge - så skru på noen få grunnleggende årsaksparametre, vil jeg tro er litt bedre en den desperate brannslukkingen som pågår nå.
Hvis nåværende taktikk fortsetter tror jeg ikke engang de på stortinget ønsker å tenke på hvor mange felt E18 skal få i 2027.
Til sist vil jeg minne om at det enkleste og mest opplagte ofte er det beste.

04.jun.2007 @ 11:16
Postet av: pan

god dag
kenner du alfa spor?

13.jun.2007 @ 21:01
URL: http://www.pandao.net

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/5446539

Kristin Moe

Kristin Moe er kommunikasjonsrådgiver, og har lang erfaring innen politikk, organisasjon og ledelse. Hun er utdannet jurist, med en allsidig bakgrunn blant annet som programleder på TVNorge og TV 2. Hun har vært aktiv i Høyre, vært rallykjører og liker å hoppe i fallskjerm.

hits