Den folkevalgte grådigheten

Av Kristin Moe - 29.nov.2007 @ 17:25
Da en av våre dristige ordførere fra nord ble spurt om han følte seg som en bygdetulling etter å ha gamblet med fellesskapets midler, svarte han at vettet var jevnt fordelt her i landet. Spørsmålet er vel heller hva man bruker vettet til og om nordmenns spillekåthet er like jevnt fordelt?

Problemet oppstår i alle fall når noen lar seg smøre med reiser og andre «gratis» opplevelser og finner det innsmigrende nok til å risikere innbyggernes velferd gjennom naiv satsing på høyrisiko finansinstrumenter.

Dessverre er det for mange som er villige til å satse andres penger på formål de antagelig aldri hadde puttet egne penger i. De fleste gjør det uten annen risiko enn noen få ubehagelige dager i mediabildet . Pengenes eiere vil imidlertid lide i årevis uten selv å ha medvirket til elendigheten.

De ansvarlige politikere beroliger seg med at de sitter i sine posisjoner i fire år til og kanskje er sviket glemt?

Det er bekymringsfullt når politikk blir en endeløs rekke med opsjoner hvor man har alle rettigheter, men ingen plikter. Det kan umulig være slik at man som folkevalgt kan ta uakseptabel risiko på andres bekostning? Om dette vettet man snakker om har noe innhold, virker det lite troverdig at man ikke hadde den minste anelse om risikoen i det man vedtok i Terra-saken? Enhver som følger, om så kun tidvis, med i samfunnsbildet vet at risikoen er mer enn proporsjonal med den forespeilede avkastning? Ringte det heller ingen bjeller når det engelske prospektet dukket opp i kommunestyrepapirene? ( om engelskkunnskapene ikke holdt er det ikke flaut å spørre?!) Var ikke risikoen knyttet til fem års fremtidige kraftinntekter tilstrekkelig til å ta bryet å lese alle vedlegg? Noen skylder på rådmannens anbefaling. Det er lov å spørre seg om administrasjonen innehar den kompetanse som kreves. I tillegg går jeg ut ifra at de samme politikere ikke tar rådmannen like bokstavelig de ganger de ikke har støttet rådmannens innstilling i andre saker.

For de fleste av oss synes det som om saken, selv med begrenset informasjon, burde bidra til tilstrekkelig usikkerhet til å si nei; ikke minst mht de begrensninger Kommuneloven allerede setter for kommunens disponering av felleskassen. Om denne saken avsluttes uten konsekvenser for kommunene er lovløsheten den gjeldende norm for kommunene i fremtiden.

Det kan gi grunnlag for mange teorier når ordførerne kjører løpet mot bankenes moralske ansvar for å spytte penger i kommunenes tapshull. Juridisk svarer de 78 sparebankene ikke for mer enn Terra Securitys aksjekapital.

Når man likevel ikke er opptatt av det som er formelt ansvar, hvorfor grep de ikke de 150 mill. kroner de ble tilbudt tirsdag 27. november? Dette er cirka tre ganger meglerforetakets aksjekapital og ca det beløpet kommunene ville måtte betale for å hindre tvangssalg av porteføljen som igjen utløser ytterligere tap. Risikoviljen hadde tydeligvis ikke lagt seg enda.

Terra Securities er historie. Nå gjenstår det å se om ikke minst vår regjering mener det kun er private aktører som skal følge lover og god forretningsskikk. Vår finansminister «beskytter» tradisjonen tro offentlig handling. Det er svært alvorlig om de organer som skal ta vare på fellesskapets interesser alltid skal unnskyldes og bortforklares.

Det gir i alle fall ingen grobunn for vekst i offentlig sektor eller tillit til folkevalgte og vårt demokrati.

Kommentarer:
Postet av: Vidar N

Så enig så enig. Håper denne saken får konsekvenser for både valgte og ansatte i kommunene. Det er helt sykt hvor lempferdig politikerne og byråkratene ser ut til å forvalte felleskapets penger. Som innbygger i en av de rammede kommunene håper jeg administrasjonen får steike i eget fett og blir umyndigjort av staten for en tid. Det ser det ut som om de kunne hatt godt av.

29.nov.2007 @ 19:53
Postet av: Torunn Urheim

Kommunene synes tydeligvis det er rimelig at de får dekket sine tap også fra andre enn dem som har gitt dårlige råd
-
men ville de ha delt ut et forventet overskudd til oss andre?
Hvor naiv går det an å bli?
At det er tragisk for menige innbyggere i disse kommunene dersom det må kuttes urimelig mye i offentlige budsjetter er en sak, og blir det for ille må vel staten inn med nødhjelp, men bare da!

29.nov.2007 @ 19:55
Postet av: ottar bighand johansen

ville bare si at jeg synes du skriver fornuftig om dette temaet, kristin, det er riktig å være knallhard her.
det fordi jeg får helt spader når du uttaler deg om bilkjøring og sløsing med strøm.
:) fint for meg om du skriver om slikt, da.

problemet er jo at det kanskje ikke hjelper å ta disse lokalpolitikerne.
de har jo helt åpenbart ikke forstått sitt eget beste.
den preventive effekten er nok der allerede.
men de jeg synes slipper alt for billig unna er fylkesmannen.
fylkesmannen har jo godkjent dette, jeg mener til og med jeg sett et brev hvor de skriftlig gjør det, og det er klart at dette er en institusjon som har, og skal ha tillit i kommunenorge.
det burde de altså ikke hatt i dette tilfellet.

29.nov.2007 @ 20:02
Postet av: Ingar Paaske

Jeg håper folket klarer å huske hvem som styrer og steller ved neste valg.....

29.nov.2007 @ 20:20
Postet av: Knut

Det Kristin her skriver er så velformulert og beskrivende "to the point" hva som er situasjonen utover bygdene. Folkevalgte, de fleste med Ap langtidsrelasjoner, er samlet i et maktnettverk der kritisk vurderingsevene ikke promoveres, og hvor medlemmenes kunnskap, kompetanse ikke er viktig. Og de stort sett bare bifaller det administrasjonen og rådmannen innstiller på. ( I de fleste tilfeller er de politisk klarerte for å inneha sine stillinger).Politikerne tiltrekkes av maktutøvelse og sier ikke neitakk til "å få en gratis lunsj". Jeg sier; "En hver norsk kommune har sin vannverkssak"!

29.nov.2007 @ 20:23
Postet av: Knut S.

Trist for uskyldige innbyggere.Kommunetoppene prøver å forsvare sine "smørreturer" ,som har pågått i flere år, med fagleg innhold. Rart att de da ikke har forstått den store risikoen med disse investeringene med så mye fagleg innhold på disse turene.Også her har kommunene betalt. Det må bli slutt på dette offentlege sløseri.

Postet av: Olav Skagen

Jeg synes det er uakseptabelt av bankene å ikke dekke dette tapet. Kommunene hadde ingen mulighet til å forstå at dette kunne bære galt avsted, de ville jo bare tjene mest mulig penger til glede for innbyggerne i kommunen. bankene eier Terra-gruppen, og kan derfor ikke la innbyggerne i kommunene i stikken. Kan bankene virkelig sitte å se på at eldre ikke får sykehjemsplass eller at skolebarn ikke får skolebøker?

29.nov.2007 @ 20:43
Postet av: Ketil B.

Svar til Olav Skagen:

Det åpenbart at kommunene hadde alle muligheter til å innse at dette kunne bære galt av sted.
1) Informasjonen var tilgjengelig i det originale prospektet. Det er ingen unnskyldning for å ikke lese dette før man investerer millioner av fellesskapets penger.
2) Den forespeilede avkastning var høy, og man må da regne med at risiko er tilsvarende høy.
3) Om man skal foreta en stor investering så bør det være åpenbart at man bør få en uavhengig tredjepart til å undersøke prospektet og ikke stole 100% på det selger sier.

Hvorfor skal da bankene i Terragruppen og deres kunder bli skadelidene på grunn av kommunenes gambling? De ville neppe ha delt ut gevinsten om ting hadde gått annerledes!

29.nov.2007 @ 21:11
Postet av: Ola Mosberg

Det er ikke værre en at ordførere/rådmenn innrømmer sin naivitet og dumskap, men nei de har ryggrad som en meitemakk og ikke mot til å innrømme sine innkompetanse. Si "sorry" her har vi dritt oss totalt ut og ta hatten og gå. De skal ikke få fem øre fra sparebankene eller andre. Finansministeren roper på moral og tøys. Prøv og bruk den argumentasjonen overfor staten, da skal jeg si du får svar. Det er synd på innbyggerne i kommunene det gjelder, men de har fått de representantene de har semt på.

29.nov.2007 @ 21:21
Postet av: Bea

Jeg er helt enig med Kristin Moe, som folkevalgt har man påtatt seg et betydelig ansvar, man forvalter verdier på vegne av skattebetalerne, totalt dreier dette seg om en halv milliard kroner fordelt på fire kommuner... Politikerne har kanskje ikke lest papirene godt nok eller stilt nok spørsmål? Er det ikke naivt å satse alle pengene på en hest? Politikerne kan ikke skylde på at de bare gikk inn for rådmannens innstilling, her er det politikerne som har tatt den avgjørende beslutningen. All honnør til Kredittilsynet som trakk konsesjonen til Terra Securities. Stå på videre Kristin, det er mange som er enig med deg.

29.nov.2007 @ 23:04
Postet av: Lasse R.

Bygdetullingene har forsøkt å kopiere en annen "storkar", Bør Børson, med tilsvarende liten kunnskap om det virkelige livet.
Halvorsen (SV-leder?/Finansminister?)vil sette seg og sine moralske fordømmelser utover konkurslovgivningen. Kunnskap står ikke høyt i kurs i de politiske miljøer.
Stakkars Norge!

30.nov.2007 @ 07:30
Postet av: Terje

Det Kristin sier er riktig. Jeg er skret av den endeløse naiviteten som råder. Ingen som sier hva slag politisk styre disse kommuner har. Siden Nordland er en rødgrønn bastion, regner jeg med at AP/SV/SP har styring i disse kommuner. Siden dette ikke har vært belyst i meda så regner jeg det helt sikkert så er tilfelle. Hadde dette væt FRP kommuner så hadde vi fått et helt annet mediabilde. Men i dagens politiske riktige bilde passer det ikke den å fokusere på dårskapen i dette lys.

Det jeg også er forundret over er hvordan kommuner som er "lutfattige" kan investere flere hundre millioner kroner. Vi hører ikke annet enn kommunal fatigdom og elendighet, og at skatten skal økes.
Her ser vi realiteten. Det offentlige i norge er den største kapitalisten vi har, og de bruker pengene som "en full sjømann". I det offentlige flyter det av penger, men vi hører ikke annet enn hvor elendig alt er. På meg virker det slik at jo mere penger som blir bevilget til kommunen, jo værre blir tilstanden.

Skremmende for en ansvarsløshet som her demonstreres. Det mest patetiske er Kristin Halvorsen. Skal andres oppsparte penger i sparebanksystemet ofres for å redde disse idiotene. Typis sosialist adferd, skal ha alt mulig og være med å bestemme i ett og alt. Men når det går i dass så skal andre inn å ta belastningen og rydde opp i driten de har stelt i stand. Da rømmer de og er eksperter på å diktere opp løgner og bedrag for å komme seg unna sin egen udugelighet.

30.nov.2007 @ 09:39
Postet av: Knut A. Sørensen

For tabloilt Kristin!

Vi mangler samfunnsengasjerte debattanter med ditt politiske instikt. Jeg setter pris på ditt engasjement i samfunnsdebatten. Jeg synes derfor
det er synd at du gjør noen elementære analysefeil. Du ville strøket på eksamen ved handelshøyskolen hvis din kritikk av alle kommunepolitikere og rådmenn hadde vært en eksamensbesvarelse. Kun dersom de 5-6 skandaliserte kommunenes finansforvaltning var observasjoner som var generaliserbare for hele kommunenorge ville Kristin ha rett. Da må det imidlertid komme en flodbølge av skandaler de neste ukene. Det gjør et neppe. Det er 431 kommuner i Norge. De aller fleste har gjort en grundig og god jobb knyttet til sin finansforvaltning. Det er feil å dømme ut hele kommunenorge basert på de åpenbare feilgrep som er foretatt i noen få kommuner. Årsaken at de øvrige kommunene har gjort en god jobb er ikke fordi de er finanseksperter, men fordi de har en grundig saksbehandlingsprosess. Mange i privat sektor kunne lære mye av denne prosessen. En annen årsak er at de ikke har latt seg finte av sjarmerende medieprofilerte teppeselgere - såkalte "stjerner", men funnet frem til dyktige trauste fagfolk.

vennlig hilsen Knut A.

30.nov.2007 @ 10:29
Postet av: Thomas Vervik

Det er ganske søtt når Kristin Moen, som ikke forstå den banale sammenhengen mellom bruk av penger krevd inn gjennom skattlegging påvirker inflasjonen anderledes enn bruk av oljepenger, skal moralisere over folkevalgtes banale kunnskaper om økonomi.

I innlegget gis det inntrykk av at politikerne hadde egne, personlige interesser i investeringen. Dette er ikke tilfellet, målet var jo å øke kommunens inntekter slik at dets innbyggere fikk bedre tjeneste.

Kristin Moe forsvarer meglerne og langer ut mot de kommunalt folkevalgte. Hun mener Kristin Halvorsen alltid forsvarer det offentlige, her representert ved kommunene, men hopper glatt over at hun selv alltid forsvarer de private, her Terra meglerne.

Når dette er sagt, er jeg helt enig i resten av innlegget. Bondetullinger fra nord og svindlere fra Terra er ingen god kombinasjon

30.nov.2007 @ 10:32
Postet av: Nordfjording

Her er en artikkel fra Fjordenes Tidene:

Skrevet av: Åge Senneset (torsdag, 29.november 2007 13:49)

"Terra-lån har vore skjult

Revisor Terje Førde opplyser at han ikkje viste om Bremanger kommune sine pengeplasseringar rett og slett skuldast at dei ikkje er bokført. -Lånet på 170 millionar kroner er ikkje ført i rekneskapen, seier Førde.

At kommunen ikkje har bokført lånet dei tok opp for å la Terra Securities spekulere med 170 millionar kroner i amerikanske fond, gjer at saka tek ei dramatisk vending.

Ifølgje Førde har kommunen plikt til å føre slike transaksjonar i sitt rekneskap. Og revisoren har verken sett fullmakta som administrasjonssjefen skal ha fått rundt tusenårsskiftet til å plassere kraftinntektene i fond eller avtalene mellom Terra Securities og Bremanger kommune.

- Det gjer at eg som revisor har null kjennskap til plasseringane administrasjonssjefen har gjort. Vår jobb er å kontrollere at kommunen held seg innanfor regelverket og gjere økonomiske vurderingar. Men når dette ikkje går fram av rekneskapen er det ingenting vi kan gjere.

Manglande dokument og utan at transaksjonar på investeringar og låneopptak er bokført har gjort at revisoren har vore heilt uvitande om dei økonomiske disposisjonane Bremanger kommune har gjort. Det var Førde heilt til saka vart omtalt i media. "

Lurer på hva som hadde skjedd hvis jeg hadde unlatt å ta med et lån på 170 mill i mitt regnskap.....

30.nov.2007 @ 10:32
Postet av: Gudrek

Det er et politisk kontrollansvar her. Kommunalministeren må gå! Og finansministeren også om det ikke umiddelbart tas affære!

30.nov.2007 @ 10:51
Postet av: noas

"hvorfor grep de ikke de 150 mill. kroner de ble tilbudt tirsdag 27. november? "

De fikk jo ikke sjangs til å svare før Terra gruppen hadde slått Terra Securities konkurs !

30.nov.2007 @ 11:04
Postet av: Han Solo

Til Thomas Vervik :

Du kan ikke ha fulgt særlig godt med i debatten når du påstår at Kristin Moe forsvarer meglerene. Alle som så standpunkt
vet at det ikke stemmer. At hun her tar for seg kommunepolitikerenes ansvar betyr ikke at hun automatisk forsvarer meglerene. I dette saken sier Kristin Moe det samme som de aller fleste : megleren har opptrådt helt uakseptabelt. Det samme har kommunepolitikerene.

Til : Knut A. Sørensen

Jeg skjønner ikke hvordan du kan lese Moe sin kommentar og så konkludere med at hun kommer med "kritikk av alle kommunepolitikere og rådmenn".
Det er nok desverre du som stryker i enkel leseforståelse.

Det Kristin Moe kritiserer er systemet som gjør det mulig for enkelt-politikere å opptre slik som vi her har sett uten at det får store konsekvenser for dem. Det er ikke kritikk av andre kommunepolitikere som ikke har bedrevet denne type spekulasjon.
At du tror det kan bare bety at det er du som har hatt en alt for populistisk vinkling i ditt forsøk på å kritisere Moe.

30.nov.2007 @ 11:09
Postet av: Han Solo

Til Thomas Vervik :

Du kan ikke ha fulgt særlig godt med i debatten når du påstår at Kristin Moe forsvarer meglerene. Alle som så standpunkt
vet at det ikke stemmer. At hun her tar for seg kommunepolitikerenes ansvar betyr ikke at hun automatisk forsvarer meglerene. I dette saken sier Kristin Moe det samme som de aller fleste : megleren har opptrådt helt uakseptabelt. Det samme har kommunepolitikerene.

Til : Knut A. Sørensen

Jeg skjønner ikke hvordan du kan lese Moe sin kommentar og så konkludere med at hun kommer med "kritikk av alle kommunepolitikere og rådmenn".
Det er nok desverre du som stryker i enkel leseforståelse.

Det Kristin Moe kritiserer er systemet som gjør det mulig for enkelt-politikere å opptre slik som vi her har sett uten at det får store konsekvenser for dem. Det er ikke kritikk av andre kommunepolitikere som ikke har bedrevet denne type spekulasjon.
At du tror det kan bare bety at det er du som har hatt en alt for populistisk vinkling i ditt forsøk på å kritisere Moe.

30.nov.2007 @ 11:10
Postet av: PrimalScream

Endelig noen som tar tak i kjernen av problematikken her. Nettop det at inkompetente folkevalgte har spekulert med felleskapets penger og burde stå strafferettslig ansvarlig for dette. Terra har blitt straffet, på tide at beslutningstagerne nå får søkelyster rettet mot seg.

30.nov.2007 @ 12:04
Postet av: Jørn L

Kristin Moes innlegg oser av politikerforakt! For det første er det ikke snakk om grådighet på egne vegne disse politikerne har vært ute på - de har forsøkt å forvalte verdiene på vegne av medborgere slik at tjenestene i kommunene kunne bli best mulig. Pek heller på blårussmentaliteten hos rådmenn og andre såkalt "profesjonelle". Det står faktisk respekt av de mange folkevalgte som har sagt nei til liknende tilbud rundt i Norges land hvor Terra+Rådmann har presset på. Sunt folkevett i kommunestyrene har faktisk reddet mange kommuner fra dette! Nå er ikke private som har sølt bort formuer på grådighetsinvesteringer underlagt offentlighetsloven, så vi ser ikke så mye til disse tabbene i media, men de er der! Tro meg.

30.nov.2007 @ 12:25
Postet av: kph

Kristin
Moe er velreflektert og hun har rett.

30.nov.2007 @ 12:52
Postet av: TAH

Jeg bor utenlands og titter inn i den norske hverdagen frat tid til annen. I denne saken har Kristin Moe helt rett. Dette er imidlertid en del av et større problem, og det problemet er at politikere er av den oppfatning at de kan kreve hva de vil av egen befolkning, for så å bruke disse pengene uten en eneste bekymring. Grunnen til at jeg flyttet fra Norge var det perverst høye skattenivået. Ikke bare inntektsskatt, men MVA og et trailerlass med andre avgifter. Det er megetsigende at politikerne ser sitt snitt til å øke denne belastningen for sitt eget folk, og i samme åndedrag spekulere vilt med fellesskapets penger. Dette skjer jo ikke bare i kommune Norge, Oljefondet er jo et usedvanlig godt eksempel på den samme mentaliteten som politikerne i de 4 Nordlandskommunene har. Man spekulerer vilt med fellesskapets penger, og i sier samtidig at det ikke er penger til å oppgradere nødvendig infrastruktur, eldreomsorg, forskning og utdanning etc.

Jeg flyttet fra Norge fordi jeg var luta lei av dette dobbeltspillet. Og jeg er glad for at jeg ikke bor i Norge lenger, for inkopmetansen hos politikerne der er endeløs.

30.nov.2007 @ 15:03
Postet av: Ove G. Jørgensen

Disse kommunepolitikerne har klart brutt loven.
Det er ikke tillatt å bruke fellesskapets midler på denne måten, loven er klinkende klar,
og de har derfor begått en kriminell handling.

Det at de er blitt lurt, viser bare hvor risikabelt det er å la seg friste til å berike seg på slike finanseventyr.

Det er trist at vi har slike folkevalgte i våre kommuner !

01.des.2007 @ 15:20
Postet av: St. I. Haugen

Det er aldeles ufattelig at disse kommunene i nord kunne finne på å satse ALT på et kort - en kløver 2...! Vil de impliserte få straff? Neppe! Terra er selvsagt skurk i denne saken, men jaggu er de berørte kommune-toppene enda større skurker. Bare vent; på nordnorsk syting vis blir det vel til at staten punger ut helt eller delvis det tapte beløpet. Husk, de var jo både røde og grønne disse geniene i Nordlandskommunene... Hadde de hatt en annen farge, ville det blitt et ramaskrik fra Regjeringen så vi knapt noensinne har hørt maken til. Det verste med hele saken er at stortingsopposisjonen og media er merkelig
tafatte. Nei, de blir vel gjenvalgt disse surrehuene. Der ser heller ikke ut som om folket i disse kommunene
er særlig "på hugget". Norge er et land det er umulig å forstå ang. offentlig styring og stell - eller rettere sagt mangel på det...

01.des.2007 @ 21:39
Postet av: Dag Lunde

Hei
Kan ikke disse uduglige og inkompetente ordførere og rådmenn lese? PROSPEKTET var definert SOM ETT RISIKOFOND! I det minste burde det ringe noen bjeller. Mulig at de er både blinde og døve...

02.des.2007 @ 12:47

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/5600478

Kristin Moe

Kristin Moe er kommunikasjonsrådgiver, og har lang erfaring innen politikk, organisasjon og ledelse. Hun er utdannet jurist, med en allsidig bakgrunn blant annet som programleder på TVNorge og TV 2. Hun har vært aktiv i Høyre, vært rallykjører og liker å hoppe i fallskjerm.

hits