Offentlig fattigdom og internasjonal forfengelighet

Av Kristin Moe - 04.des.2007 @ 20:42

Neste stopp Bali! Den rike onkel fra nord skal igjen ut å briske seg med olje- og pensjonspenger. Den omstridte miljøsatsingen har ingen grenser når regjeringens ambassadører ser sitt snitt til å få oppmerksomhet i internasjonale fora blant de store gutta og jentene.

Kanskje vanker det en statusjobb når våre sjenerøse politikere blir lei av å spre midler på prosjekter som de tilsynelatende ikke forventer eller krever har synlige mål og mening.

Vi er jo med å forurense, hører vi, og betaler vår avlat med renter. På lik linje med betaling av klimakvoter hvor beløpene går til miljøtiltak ingen vet noe særlig om. De rike har jo råd til å betale for fortsatt å forurense.

Det er lite interesse i å satse på bekjempelse av kilden i eget land.


1: Eksempelvis legger statsselskapet StatoilHydro opp til ytterligere enorme utslipp av CO2 gass fra sitt anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Gjør miljøpolitikerne noe med det?


2: Kollektivsatsingen er på et lavmål: Dyrt og dårlig tilbud forventes å konkurrere ut bilbruken.


3: Veinettet har en så dårlig logistikk at de fleste biler bruker betydelig mer tid enn hva man burde på en veistrekning og forurenser tilsvarende mer enn om man hadde hatt et effektivt veisystem. (Vi bidrar gjennom EU med 5 milliarder til veier i Spania ble det gledelig opplyst i spanske nyheter for et par uker siden.)


4: Kommunene har angivelig ikke råd til forsvarlig rensing av kloakk og drikkevann som går ut over sjøer, elver, fjorder og folks helse.


5: Det er ikke penger eller vilje til å bygge opp en faglig solid og troverdig kompetanse på miljø i Norge i tillegg til forskning i miljø- og klimateknologi som kunne være langt mer nyttig (og prestisjegivende!) nasjonalt og internasjonalt enn å vifte med milliarder.


6: Utvikling av ny fornybar energi er også nødvendig; ikke minst etter at Stoltenberg som tidligere energiminister åpnet for å selge vår vannkraft til høystbydende, for så å importere kullkraft som vi nordmenn nå skal ha dårlig samvittighet for å forbruke. Dette kunne være noe å bruke de høye energiavgiftene til?


7: Det er ikke penger til å satse på nasjonalt natur- og dyrevern til tross for at langt mindre bemidlede land har vist en satsing og resultater på dette vi bare kan drømme om. Opprettholdelse av naturens balanse burde være et velkjent og grunnleggende mål.


Dette er noen få av de mange tiltak man politisk ikke har råd til å satse på i Norge.

Det er uforståelig for folk flest at vi ikke er mer villige til å feie for egen dør før vi er overivrige etter å betale for andre nasjoners feiekoster.


Det er ikke bare miljøinnsatsen den offentlige fattigdommen rammer.

Vi har eksempelvis ikke råd til å investere i vaksine for 100 millioner for å forebygge at 3000 jenter skal få livmorhalskreft per år. Vi har ikke råd til å la eldre (som har bidratt til å bygge den velstand beslutningstagerne drar nytte av) få en anstendig alderdom med hjelp til sykdom og alderdomsplager. Vi ser stadige oppslag hvor eldre hjelpetrengende sendes hjem til en uviss skjebne. Vi behandler våre foreldre verre enn innsatte i fengslene - fordi vi ikke har råd? Eller vilje?


Elever må jobbe i skolebygg som er så elendige at mange får astma og allergiplager ? og dårlig læringsmiljø. Toalettforholdene er så elendige og uhygieniske at elevene ?holder seg? til de kommer hjem. Satsing på en bedre skole er i realitet nedkutting av timetall og manglende skolering av lærere ? fordi vi ikke har råd?

Da er det deprimerende å se en glisende og fotballspillende statsråd Erik Solheim sammen med toppløse lokale kvinner sole seg i glansen av en nyåpnet skole i Afrika. Det er politikerne selv som inviterer til det de sikkert kaller urimelig sammenligning. For dem som lever med Norges offentlige fattigdom er det en realitet.


I dette bildet blir det et paradoks å minnes at de samme politikerne ba om varsomhet i bruk av oljepenger med tanke på at de var bare til låns og at vi må ta vare på verdiene for de kommende generasjoner. De samme politikere ser ut til å styre mot å etterlate seg et vrakgods.


Kommentarer:
Postet av: Evald Holmen

Takk Kristin!
En oppegående, informativ og saklig kommentar til nivået på norske politikere, som forøvrig kan sammenlignes med kunnskapsnivået til norske skoleelever i forhold til resten av Europas skoleelever.

04.des.2007 @ 21:55
Postet av: Asle Kragset

Takk for at du sieri ifra. Som lærer opplever jeg den offentlige fattigdommen hver dag. Jeg har mistet all respekt for norske politikere. De øser ut av samfunnets penger til alle mulige formål. Norge er så vannstyrt som det går an å få blitt.

04.des.2007 @ 22:25
Postet av: Arne Westly

Takk. Hadde bare hele norges befolkning kunne lest dette og tatt det innover seg, så kanskje vi kunne fått andre politikere etterhvert med annent fokus. Men dessverre, det norske folk leser bare Se & Hør og dermed blir vi sittende igjen med Erik Solheim & Co til evig tid. Det er så forbasket synd ...

04.des.2007 @ 22:48
Postet av: Johan Øfsti

Hei,
Kristin Moe setter - med rette - søkelyset den meget feilaktige ressursbruken på en rekke områder både i Norge og i utlandet.Hun peker igjen på den svært dårlige veistandarden og hvilke alvorlig ulemper det medfører. Likeledes gjør hun ret i å kritisere u-hjelpen. Den nylig offentlige rapporten avdekker at mye av u-hjlpen ikke fungerer, samtidig som vi har store svakheter i vår helse-og sosialpolitikk, for å si det mildt.
Håper at Kristin Moe fortsetter å stå på.
Hilsen johan Øfsti

04.des.2007 @ 23:42
Postet av: Morten Pedersen

Takk, jeg vil tro at du har en mening som har en relativ bred støtte i folket. Som aktiv i næringslivet på flere plan og selskaper blir jeg litt skremt over hva politikere ser ut til å glemme når de først kommer i posisjoner. Eller har de alltid hatt denne personligheten??
Jeg pleier å si at dyktige mennesker er ikke lenge politikere eller velger å ikke gå inn i politikk, nettopp fordi det er uholdbart opp mot deres personlighet og faglig dyktighet.
Vi har det mange området svært godt i Norge, men det betyr ikke at vi skal glemme de som ikke har det godt, både inn og utland. Jeg er for u -hjelp, men på en konstruktiv og målbar metode. Man skal på ingen måte gi penger ukritisk.
Diplomatiske forklaringer og politisk korrekthet er viktig instrument for politikere - nettopp for å beholde sin posisjon som er meget viktig for enkelte - skremmende. Å komme med unnskyldninger for utsatt jobbsituasjon er latterlig når de fleste har (utsatt) jobb med 12 -18 000,- pr mnd og baserer sitt liv på dette. Mange mennesker har uførhet, sykdom eller ufrivillig arbeidsløshet - det blir en hån mot disse menneskene og konstant komme med forklaringer som er så politiks korrekte at deres egen posisjon ikke er truet og/eller dele ut penger som øker politikere sine posisjoner/muligheter for internasjonale verv.
Såkalte ressurs mangler i flere offentlige instanser er skremmende, vi snakker om barn som skal bygge landet videre (skole) , eldre som har bygget landet (eldreomsorg), veistandard (miljø) , forskning (miljø, helse,vitenskap)..etc..etc..

05.des.2007 @ 00:03
Postet av: Lasse Lundgreen

Det er forstemmende å se at mens landet forfaller, pensjonene til stadighet underreguleres og avgiftsnivået stadig heves,fortsetter våre topp-politikere med å bygge sin personlige merkevarebygging internasjonalt i håp om en fet jobb innen FN-systemet etter sin egen politiske død.
At de er norske, nasjonalt valgte representanter, med først og fremst et nasjonalt ansvar, synes å være likegyldig så lenge de kan sole seg i glansen internasjonalt.

Vi kan ikke, og vi vil ikke redde verden alene, uansett hvor mange manipulerte meningsmålinger som støtter den rådende politikken.

05.des.2007 @ 05:52
Postet av: Per Hansen

Endelig krøp du ut av hiet og fant din plass blant FRP. Når en har reist mye rundt i verden (desverre med en del fly) og sett mye elendighet og ufattelig fattigdom,daer det desto fantastisk å komme hjem igjen. Noen av dere inser ikke dagens og fremtidens dramatiske klimasituasjon før vannet når visse edle deler på kroppen

05.des.2007 @ 07:18
Postet av: Bjørn A Reistad

Flott at du sier ifra. Jeg blir kvalm når jeg ser Solheim og andre SV'ere snakke på vegne av det norske folk. Det de snakker på vegne av er et lite forskrudd mindretall. Vi har opp gjennom årene blitt foret med at veier kan vi ikke bygge fordi inflasjonen vil stige og renten vil øke. Alle politikere har vært samstemt om dette, med et hederlig unntak i FRP. Nå er det lyntog som er i skuddet, og 100-200 milliarder ser ikke ut til å skremme noen. Da er hverken inflasjon eller rente noe problem. Er det ikke fint nok å ruste opp eksisterende jernbanenett, redusere rasfaren, og bygge kjørbare sikre veier. At vi ikke tilbyr våre eldre en verdig alderdom er på grensen til kriminelt. De burde vel som et minimum ha det bedre enn våre innsatte i norske fengsler, og helst bedre. Fremtidens generasjoner vil vel heller overta et samfunn med velutviklet infrastruktur enn en bunke med aksjer og en nedkjørt infrastruktur.

05.des.2007 @ 08:50
Postet av: Ja Jensen

Takk Kristin .! Det er bra at noen sier ifra. Jeg tror det er veldig mange i dette landet som deler ditt syn her.

05.des.2007 @ 11:31
Postet av: sofus fra oslo

Dette var bra .Enig .

05.des.2007 @ 13:01
Postet av: Anne-Lise Østby

Takk for at du tar opp noe som opptar svært mange her i landet.
Det sies hele tiden at vi skal sørge for våre etterkommere, og at vi derfor ikke kan bruke så mye av oljepengene våre.
Men hva er det vi lar våre etterkommere arve?
Jo, forfalne skoler og kirker, sykehus og sykehjem som er for dårlige og har for dårlig utstyr,
veier som er altfor smale, fulle av hull og uten midtdeler osv. osv.
Framtidige generasjoner skal jammen få nok å bruke pengene til på grunn av altfor dårlig vedlikehold i dag.
Jeg har lenge vært irritert ved tanken på alle de pengene Erik Solheim har brukt bare til flyreiser tur/retur Sri Lanka.
Dit og andre steder reiser han for å gi bort en masse penger,
uten å ha peiling på om pengene blir brukt til noe nyttig.
På toppen av det hele, så mener mange at Norge på denne måten er med å vedlikeholder kriger og ufred rundt i verden.
De vil ikke en gang ha oss der.

05.des.2007 @ 13:21
Postet av: Bjørn HR

Takk for flott kommentar Kristin. En annen ting er jo, hva skal våre barn gjøre når de må bruke hele pensjonsfondet på opprydding/restaureringer/reparasjoner? Alle oppegående vet at du sparer ingenting om du utelater vedlikehold.

05.des.2007 @ 13:26
Postet av: Martin

Det er vel ikke u-hjelpen som knekker det offentlige Norge?

Når jeg ser antallet SUVer i nærområdet mitt og hvor mange som har brukt hundre-tusener på oppkjørsel eller hjemmekino er jeg ganske overbevist om at vi kunne klart å få pusset opp skolene også, bare folk prioriterte fellesgoder i tillegg til privat statusjag!!!

Denne artikkelen var typisk FrP-retorikk. Vi ser pengebruk vi ikke liker (til svarte, fattige, ikke-nordmenn) og ser våre egne offentlige mangler, og glemmer at det Norge først og fremst mangler er folk til å gjøre en jobb! Hvis litt færre hadde pusset opp garasjen annet hvert år ville det blitt litt billigere å pusse opp skoler!

Bortsett fra det kan jeg være enig i mange av kommentarene om politikeres prioritering av egen posisjon, men det gjenspeiler jo bare hva vi idioter av noen velgere stemmer på...

05.des.2007 @ 14:18
Postet av: Kalle Prebens

Tyveriet fra fellesskapet fortsetter, men aktørene blir ikke arrestert. Solheim burde vært lenket fast til en påle utenfor Nidarosdomen til spott og spe.

05.des.2007 @ 14:57
Postet av: Vegard Haug

Takk,er så hjertens enig.Poletikkerene våre driver valgkamp for våre penger i håp om att det skal dukke opp en feit jobb i fremtiden.Korrupsjon kaller jeg det!Det gir ikke noe status å hjelpe tante Olga oppe i Grukkedalen må vite,løperen er nok mye rødere andre steder??

05.des.2007 @ 17:21
Postet av: Geir Andersen

Kommunikasjonsrådgiver Kristin Moes første bud ser ut til å være: "Så tvil om motpartens motiver". Hun nøyer seg ikke med å argumentere mot det hun mener er uvettig pengebruk, noe som jo er greit nok. Men hun vil også prøve å overbevise oss om motivet er "å briske seg" og å skaffe seg personlige fordeler senere i livet.

Man kunne tro at hun ikke først og fremst er opptatt av miljø (eller eldre), men snarere er ute etter å sverte politiske meningsmotstandere.

Er det slike råd hun gir som kommunikasjonsrådgiver også?

06.des.2007 @ 00:35
Postet av: Trond Thorvaldsen

Kristin Moe fører en skarp og kritisk penn i sitt innlegg. Men undertegnede kan bare si seg enig i innholdet. Og til Geir Andersen; Moes innlegg er en virkelighetsbeskrivelse, ingen sverting av motstandere. Når det gjelder fattigdomsbekjempelse i eget land nøyer politikere i alle leire seg med "ydmyhet og respekt", liten eller ingen handling, -
og at "det er frykteig vanskelig å gjøre noe med fattigdom" og at "noen kan bli støtt" over at mennesker i fattigdom og elendighet blir hjulpet. Man må for all del ikke støte noen. Ivrigste eleven (Norge) ellers i EU-klassen nekter å godta EUs fattigdomsdefinisjoner. Osv.

Joda Kristin Moe. Stå på. Få flere med deg.

06.des.2007 @ 12:00
Postet av:

Takk til Kristin. Vi skulle hatt flere som deg! Det er utrolig trist å se samfunnet vårt skakk-kjørest som det gjør nå. Kan valget i 2009 redde oss?

Gudmund

06.des.2007 @ 14:19
Postet av: Mannen i gata

Takk Kristin.

06.des.2007 @ 15:57
Postet av: Mannen i veien

Stå på Kristin. Er 100% bak deg

Lars

06.des.2007 @ 16:41
Postet av: Mannen på taket

Takk til damen.

06.des.2007 @ 20:02
Postet av: Mannen over alt

Takker og bukker.

06.des.2007 @ 20:04
Postet av: Mannen i buskene

Er enig med deg Kristin. Jeg har noen problem med den miljøbølgen. Usannheter og myter.

Alle er pliktige til å ta et ansvar for miljø, både nasjonalt, lokalt og internasjonalt. Miljø er viktig, men nå må vi ikke rote oss vekk i tanken "dette må vi gjøre noe med".

Kanskje bør vi faktisk finne ut litt om hva som er skadelig for miljøet. Det finnes ingen vitenskapelige bevis, hverken fra historien eller fra nyere forskning at økning av klimagassar fører til temperaturøkning. Studerer man målinger så viser de til tider det motsatte.

Media har feil, FN har feil, det er ikke noe som tilsier at klimagasser øker temperaturen, men noe er årsaken til små endringer i temperaturen, og det det som er viktig å finne ut av. Ikke vase rundt og ta myter og pseudovitenskap som sannheter.

Merk mine ord, dette er bare et paradigmeskifte, som man vil le av i fremtiden.

Noen som har tenkt tanken at det kan være tusenårsyklusen? Tempraturøkninger har forkommet på jorden hvert tusende år, og hvis man ser på tallene, så er det jammen meg tusen år siden sist.
Ikke at man skal ta dette for god fisk heller, men den er iallefall vitenskapelig begrunnet...

07.des.2007 @ 01:56
Postet av: FRPer

Takk Kristin! Bra innlegg

09.des.2007 @ 12:54

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/5606562

Kristin Moe

Kristin Moe er kommunikasjonsrådgiver, og har lang erfaring innen politikk, organisasjon og ledelse. Hun er utdannet jurist, med en allsidig bakgrunn blant annet som programleder på TVNorge og TV 2. Hun har vært aktiv i Høyre, vært rallykjører og liker å hoppe i fallskjerm.

hits