Menneskeverd - et spørsmål om straff?

Av Kristin Moe - 28.feb.2007 @ 14:09
Legevakten i Oslo har blitt oppsøkt av 43 voldtektsoffere i løpet av to knappe måneder. Også i 2006 bølget frykten for å bli utsatt for seksuelle overgrep blant kvinner i storbyene.

Samfunnsdebatten setter søkelys på kvinners adferd. Alt fra innføring av kleskode til å frata kvinner bevegelsesfriheten blir presentert som opplagte løsninger.

Ikke mye har endret seg siden jeg jobbet i Juridisk Rådgivning for Kvinner på begynnelsen av 80-tallet. Daværende politistasjon; Møllergata 19, var en prøvelse å oppsøke sammen med voldtektsofre. Tvil om det virkelig ikke var slik at kvinnen selv var med på det eller utsagn om at man ikke kunne vente noe annet med påkledningen kvinnen hadde var ikke uvanlig.

Strafferettspraksis viser heller ikke at sædlighetsforbrytelser ansees som særlig alvorlige. Dette gjelder både der kvinner og barn er ofre.

Vi kan lese at 65 prosent av overgriperne ikke er etnisk norske, selv om denne gruppen kun utgjør 23 prosent av befolkningen. Vi bekymrer oss over enkelte kulturers mangel på respekt for kvinners menneskeverd; og sikkert med rette.

Vi forventer at de som kommer til Norge for å fortsette sitt liv her adopterer våre verdier og menneskesyn. Er det derfor kvinner fortsatt sees på som fritt vilt uten rettigheter?

For det er nettopp det vi signaliserer gjennom straffeutmåling og sterke meningsytringer fra autoriteter innen politi, sosialarbeid og politikk.

Om du fornedrer og mishandler en kvinne står ikke reaksjonene i forhold til forbrytelsen. Lav straff og bebreidelse av kvinners manglende forståelse for at de må kle seg så de ikke frister en stakkars mann. De må jo forstå at det er portforbud etter mørkets frembrudd. Dette er tydelige signaler. Det gjenspeiles også i politiets sedlighetsetterforskere sin arbeidstid. Om kvinner holdt seg til å gå ute i mellom klokken 8 og 16 så ville de også kunne få hjelp om de likevel skulle bli overfalt.

Det meste i det offentlige rom viser forståelse for overgriperen og bebreider offeret. Dette ligger også  i den aksepten for overgrepsutviklingen som ligger i de gode rådene om selvforsvarskurs, alarmer og peppersprey, ikke ferdes alene på sen kveldstid osv.

Trusselen, angsten, tapet av en gjennom generasjoner tilkjempet handlefrihet , skammen over selv å ha skyld om noen forbryter seg på deg, samfunnets stilletiende resignasjon og aksept – er det dette vi vil skal være halve befolkningens hverdag? Er det så lite kvinner er verd i Norge og som vi vil at menn med annen etnisitet skal tilpasse seg?

Får vi som fortjent inntil vi selv gir begrepet menneskeverd et innhold hvor det ikke på noe plan aksepteres at noen utøver vold overfor andre uten at samfunnet med alle midler viser null-toleranse?


Kommentarer:
Postet av: Charlotte

Bra skrevet av Kristin Moe. Det understreker det faktum at vold og sædelighets-forbrytelser er altfor lavt straffet i dag. Dette er også generelt; vold mot mennesker straffes hardere enn økonomisk kriminalitet. Siden jeg har arbeidet i rus-omsorgen i flere år, synes jeg det der kan se ut som råskapen og den manglende medfølelsen for andre mennesker øker faretruende. Det blir også stadig flere med innvandrerbakgrunn i rus-miljøene. Har vært borti flere som har uttrykt glede over å skade andre og likegyldighet i forhold til følgene av utøvd vold, hvordan er det da i kriminalomsorgen? Hvorfor får altfor mange av disse ferdes fritt i samfunne og får strafferabatter og behandling istedet for fengselstraff (§12)? Hvorfor godtar vi vold? Det gjør vi når vi ikke gir tilstrekkelig konsekvenser av utøvd vold. Det er enda viktigere å beskytte samfunnet (og ofrene) enn den utøveren av vold/overgrep. Innvandrere som kommer hit og ikke er tilrådelig å ha ute i samfunnet bør sendes tilbake til hjemlandet så fort det lar seg gjøre, her får de ture fram for fritt!

28.feb.2007 @ 15:58
Postet av: LP

For noe vrøvl!
Juriststanden er de som har kjempet mest for at kriminelle skal bli betraktet som et offer (for samfunnet, for kulturforskjeller, etc) og nå kommer du med sutringen her fordi dette smeller tilbake i ansiktet ditt...

28.feb.2007 @ 16:07
Postet av: Dag

Jeg er stort sett helt enig i hva du skriver, men ikke gjør det til en innvandringsdebatt. Det er nok riktig at innvandrere er overrepresentert på statistikken, men jeg tror også at den samme statistikken viser at denne typen forbrytelser (vold, ran og voldtekter) begås av de som står nederst på rangstigen. I så fall forteller overrepresentasjonen av innvandrere egentlig en helt annen historie, nemlig vår manglende evne til å gi innvandrere del i vårt overflødighetsliv (jobb, penger, boliger og sosial aksept). Neglisjering av voldtektsofre er slett ikke noe som dukket opp med innvandringen, vår egen kultur har ikke vært så mye bedre helt opp til våre dager, og fremdeles henger det igjen.
Så en kommentar til 'de velmente rådene' som hagler om dagen: Det kan da ikke være så vanskelig å ha to tanker i hodet på en gang? Det er få som ikke mener at voldtekt er 100% voldektsutøverens ansvar. De gode rådene handler ikke om å plassere noe som helst av ansvaret hos kvinnene, men det må da være en fryktelig mager trøst å ha trafikkreglene på sin side når man blir overkjørt av en trailer?

28.feb.2007 @ 16:40
Postet av: Anja

Det er for lave straffer for voldsforbrytelser generelt, jeg mener, det var for ikke så lenge siden en kvinne som ble slott ned på gaten og nesten drept og ble 70 prosent arbeids ufør, personen som gjore det fikk 5 år og var ute etter 3. Det er horibelt hvor lite det skal koste å alvorlig skade et annet menneske, enten det er ved voldtakt eller annen vold.

Jeg er enig med deg i at voldtakt blir straffet for lett, men jeg synes du tar feil på en del pungter, for det første så mener man ikke at det er offeret sin feil med å foreslå å gå å lære selv forsvar, selfølgelig er det ikke offeret sin feil, men det å kunne forsvare seg er også med på å sørge for at man ikke blir utsatt for noe slik. Om jeg drar til Australia og blir bitt av en slange og dør, så er ikke det min feil, men jeg kunne ha ungått det om jeg hadde tatt kurset om hvordan gjøre førstehjelp på slangebitt når jeg dro ned.

Det å bli andbefalt å lære seg selvforsvar er ikke noe som fratar kvinner makt, men som i steden gir oss makt, siden ikke bare samfunnet og politiet beskytter oss, vi kan beskytte oss selv også. Kvinner vant ikke sin frihet med å sitte å inta en stakkars meg, jeg er en svak liten kvinne, for all del ikke til noen krav til meg holdning, kvinner fant sin frihet med å sloss med nebb og klør. Faktum er at voltekter skjer, og faktum er at det er lurt for kvinner å lære å forsvare seg.

Det værende sagt, jeg tror du også glemmer at menn også blir sexsuelt misbrukt. Men kan og blir også voldtatt, men samfunnet glemmer dem, tenk på kvinnene skriker vi på små rosa nettsider, og hva skjer når en mann opplever et slikt mareritt, jo, han blir ledd av. Det var en sak for litt siden da to jenter holdt en gutt nede, mens en tredje lekte med hans mannelige utstyr, dette var mot hans vilje, men kvinnene fikk ingen straff siden dommeren så på filmen de hadde laget at gutten sin kropp reagerte og ble hard, dermed så likte han det. Tror du det er mye tvil rundt om offeret var med på det når en kvinne er offeret, prøv å se hvor mye slik tvil det oppstår rundt en gutt.

Voldtekt er noe man ikke kan godta, og som man må sloss mot i samfunnet, enten det er menn eller kvinner som er offeret.

28.feb.2007 @ 17:13
Postet av: Nilsen

Voldtekt er et stort og koplekst problemområde. Det er ikke tvil om at straffene som gis er for lave. Det er også et faktum at altfor få kvinner opplever å få en god rettssikkerhet i Norge i dag, da så få overgripere faktisk får fellende dom. Det er også en betydelig andel av voldtektsanmeldelser som ikke engang havner i domstolen, men som blir henlagt. I tillegg til denne statistikken er det veldig mange kvinner som ikke anmelder voldtekt og overgrep, og dermed er dette en usynlig gruppe i statistisk sammenheng.

Om man ser tilbake i tid har det vært en bedring av voldtatte kvinners rettssikkerhet (sammenlignet med for eksempel 1950-tallet), men denne trøsten blir mager når fremskrittene har vært såpass små. Kvinner blir fortsatt holdt ansvarlige for menns handlinger, og mange kvinner møter stor motstand ved anmeldelse- ikke nødvendigvis bare fra rettsapparatet, men også fra venner, bekjente og lokalbefolkning.

Jeg savner flere initiativ fra menn som tar tak i denne problematikken. Voldtekt er i hovedsak et problem for kvinner utført av menn (og nei, jeg mener ikke at alle menn er en potensiell voldtektsmann). På samme måte som kvinner i stor grad har vært med på å danne støttegrupper, nettverk, krisesentre m.m for voldtatte kvinner, ser jeg ikke noe liknende utspill fra menns side om å "håndtere" voldtektsmenn. Menn mot vold er et flott initiativ, så oppfordringen må bli; Menn! Engasjer dere!

28.feb.2007 @ 17:19
Postet av: Hans P

Ingen tvil om at innvandre (noen land peker seg ut - men, ingen nevnt ingen glemt) har en noen annen virkelighetsoppfatning enn hva vi i Norge har. Det faktum, tilsier at denne gruppen har en tendens til å være overrepresentert. Strafferammen for denne type lovbrudd må økes betraktelig, slik at hver og en ser hvor alvorlig vårt samfunn ser på voldtekt. Det å trekke inn hvor lite vi deler av våre velferdsgoder, som en forklaringsvariabler, blir tøvete. Det sys pute under armene på flere enn unge i Norge i dag... Skjerp dere karer. Hva er triggeren ved voldtekt? Er nøden så stor? Javel, så oppsøk festningen og betal en slant for et samleie med en av damene der!

01.mar.2007 @ 18:09
Postet av: Gunther

En må bare innse og godta att moralske verdinormer og forståelsen av "rett og galt" forskyves. Vi skal jo akseptere og godta alle innvandrernes forskjellige kultur, religion og levesett. Att de kommer til den vestlige verden med ett annet kvinnesyn er bare endel av kulturen vi må akseptere. Om alle "norske mannfolk" konverterer til islam, vil jo ca. 50% av den norske befolkningen få bedre kontroll og status seg immellom. De andre 50% vil vel kun oppdage de negative sidene med dagens "naive innvandringspolitikk". Men så er jo også majoriteten av de som vil ha dagens innvandring-politikk blant de sist nevnte 50%. Så på mange måter har de seg selv å takke.

01.mar.2007 @ 23:20
Postet av: K. Hansen

Hva?

"Får vi som fortjent inntil vi selv gir begrepet menneskeverd et innhold hvor det ikke på noe plan aksepteres at noen utøver vold overfor andre uten at samfunnet med alle midler viser null-toleranse?"

Hva er dette? Hvem er det du snakker om? Vi aksepterer vel ingen forbrytelser mot uskyldige ofre! Du er har tross alt vært innvolvert i dette feltet. Du burde forstå at du med denne retorikken avsporer en virksom debatt om dette temaet. Selvfølgelig skal vi gi begrepet menneskeverd et innhold. Les konvensjoner... vi har signert mange.

01.mar.2007 @ 23:23

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/4504143

Kristin Moe

Kristin Moe er kommunikasjonsrådgiver, og har lang erfaring innen politikk, organisasjon og ledelse. Hun er utdannet jurist, med en allsidig bakgrunn blant annet som programleder på TVNorge og TV 2. Hun har vært aktiv i Høyre, vært rallykjører og liker å hoppe i fallskjerm.

hits