Miljø - en politisk boble?

Av Kristin Moe - 23.mai.2007 @ 17:26 - Kommentér
Det er en rekke politiske områder som fullstendig mister allmennhetens respekt som et resultat av hersketeknikken over alle hersketeknikker: rammene for hva som aksepteres som politisk korrekt.

Denne mangelen på reell ytringsfrihet har gang på gang gitt alarmerende konsekvenser. Heller ikke det er det akseptabelt å få frem i det offentlige rom.

De tøffeste tør snakke fritt i lunsjen, men ikke uten fare for å utsette seg selv for represalier.

Vi har sett det gjennom tiår blant annet på området innvandringspolitikk. Nå står miljø som det politiske prestisjeområdet hvor nådeløs virkemiddelbruk søker å drepe tvil og uønsket debatt.

Åpenhet og mest mulig korrekt informasjon er det eneste som kan opprettholde langvarig vilje til å bidra både i bedrifter og i vår private hverdag.

Internasjonalt er Norges totale negative miljøbidrag minimalt. Motivasjonen er likevel tilstede.

De politiske virkemidlene minner mer om et resultat av en ukritisk konkurranse om å straffe den vanlige innbygger enn å nå reelle miljøforbedrende mål.

Forbud, økonomisk spanskrør, tvang og tilfeldigheter synes å vinne løpet.

Hvorfor skal det være så vanskelig å bruke en smule kreativitet på miljøvennlig tilrettelegging som gode kollektivtilbud før man struper f.eks foreldres mulighet til å bruke bilen i den omfattende daglige logistikk som gjør hverdagen gjennomførbar for familien? Hvorfor er det ikke vilje til reell skatte og avgiftsomlegging som en katalysator for mer miljøvennlig livsstil?

Vi ser kun microtiltak med kun en signaleffekt. Noe annet ville jo kunne ramme statens inntekter!!!

På nitti-tallet ble det nedsatt div. kommisjoner som skulle vurdere disse forhold. Om man tar seg tid til å lese disse og den politiske behandlingen de fikk så synes målet å være klart: Hvordan kan innføring av miljøskatter bidra til å øke statens inntekter?

Følgende er tatt fra Odin; -Miljøavgiftsutvalgets (NOU 1992:3) og Virkemiddelutvalgets ( NOU 1995:4) rapporter hadde en omfattende og grundig diskusjon av mulighetene for miljøskattlegging i Norge. Etter sistnevntes kommisjons mening gir de tidligere utredningene et godt utgangspunkt for å vurdere på hvilke områder en økt miljøskattlegging vil være mulig og ønskelig.

På bakgrunn av og i lys av mandatet har det for denne kommisjonen blitt lagt vekt på å vurdere inntektspotensialet fra miljøavgifter nærmere.

Med dette mål for øyet er det allerede for cirka 15 år siden startet en uthuling av dagens politiske «in»-område.

Hvor er den realpolitiker som tør vise at staten vil være en reell pådriver og motivatør? I faget ledelse er det viktigste å etablere positive virkemidler for å oppnå best mulig innsats. Maktsyke og herskesyke ledere gir ingen suksess.

Kanskje er det på høy tid at vi får politikere som ikke lar titler og makt gå til hodet på seg, men viser reell omsorg for det samfunn de forvalter og de menneskene som skal være med å dra lasset. Ikke kun som økonomiske melkekuer, men som gjennom holdninger og handlinger gis mulighet til å bidra i riktig retning.

Kristin Moe

Kristin Moe er kommunikasjonsrådgiver, og har lang erfaring innen politikk, organisasjon og ledelse. Hun er utdannet jurist, med en allsidig bakgrunn blant annet som programleder på TVNorge og TV 2. Hun har vært aktiv i Høyre, vært rallykjører og liker å hoppe i fallskjerm.

mai 2007
ma ti on to fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22
23
24 25 26 27
28 29 30 31      
             
hits